geschreven door op 18 januari 2024
Kerncentrales datacenters

Kernenergie wordt al jarenlang gebruikt om energie op te wekken. Het is in principe een erg schone vorm van opwekken, alleen komt het natuurlijk wel met de nodige risico’s. Toch is kernenergie een duurzaam alternatief voor de traditionele manier van stroom opwekken. Er komt ongeveer evenveel C02 vrij bij kernenergie als bij wind- en zonne-energie. Toch blijft er altijd een grote discussie bestaan over het onderwerp kernenergie. Voorstanders zien het als een milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen en tegenstanders zien vooral de risico’s die het met zich meebrengt. Microsoft lijkt toch van plan te zijn om kerncentrales in te zetten voor het opwekken van energie voor hun datacenters. Maar kan dat zomaar?


Microsoft overweegt kerncentrales voor datacenters  

Microsoft heeft onlangs veel nieuwe datacenters laten plaatsen, met name door de opkomst van AI. Er bestaat al langer een discussie rondom het energieverbruik van AI, dat behoorlijk hoog is over het algemeen. Zeker aangezien deze technologie nog in de kinderschoenen staat. De datacenters die gebruikt worden voor AI-technologie vreten stroom, dat weet Microsoft ook. AI-toepassingen vereisen namelijk meer rekenkracht. Hier zijn dus sterkere servers voor nodig die meer energie nodig hebben om naar behoren te werken. Het lijkt erop dat Microsoft kernenergie als oplossing ziet voor dit groeiende probleem. Het bedrijf heeft namelijk vorig jaar een vacature uitgezet voor een manager voor de ‘kernenergiestrategie’.  

SMR’s voor stroomvoorziening datacenters  

Dit zou natuurlijk niet betekenen dat er kerncentrales komen te staan naast alle datacenters. Voor de stroomvoorziening zouden SMR’s ingezet worden. Dit zijn kleine, modulaire reactoren die goedkoper en eenvoudiger zijn om te bouwen dan een gehele kerncentrale. Toch heeft een SMR ook hoogverrijkte uraniumbrandstof nodig om goed te werken. Daarnaast zal kernafval altijd een probleem blijven, zeker bij kleinere reactoren. SMR’s produceren namelijk meer kernafval dan traditionele kerncentrales! 

Kernfusie in plaats van kernenergie

Microsoft kijkt ook naar een andere oplossing voor hun energievoorziening: kernfusie. In kerncentrales vindt kernsplijting plaats, maar kernfusie is het tegenovergestelde hiervan. Bij kernfusie worden atoomkernen samengesmolten in plaats van gespleten. Hier zijn extreem hoge temperaturen en extreem hoge druk voor nodig. Door de reactie komt er een grote hoeveelheid energie vrij, maar er wordt geen kernafval geproduceerd door dit proces. Veel bedrijven zien dit als de toekomst van milieuvriendelijke energievoorziening. Microsoft sloot afgelopen jaar een deal met de start-up Helion, die een toekomstige fusiecentrale aan het ontwikkelen is. Mocht dit verder doorontwikkeld worden, dan zou het een goed alternatief kunnen zijn voor het inzetten van kerncentrales voor datacenters.

Denk jij dat kernenergie een oplossing zou kunnen zijn voor het hoge energieverbruik van datacenters?