Specialist in digitale netwerkverbindingen
Maatwerk & installatie op aanvraag
Artikelen leverbaar uit voorraad en back to back
Vandaag besteld, morgen geleverd

Het Europees Parlement start met de regulering van AI 


Wat houdt de regulering van AI in?  

De AI Act moet ervoor zorgen dat ‘bepaalde AI-applicaties die de rechten van burgers bedreigen, verboden worden’. In het akkoord van de Europese Lidstaten staat dat men AI-systemen gaat indelen in verschillende risicoprofielen. Systemen die in het hoogste niveau vallen, worden verboden. Maar ook systemen met een lager risico moeten aan strenge eisen voldoen om goedgekeurd te worden door het parlement. Denk bijvoorbeeld aan algoritmes die men kan gebruiken om cv’s door te spitten. Deze mogen ingezet worden, maar dan moet een bedrijf er zeker van zijn dat het systeem niet zal discrimineren op basis van ras, leeftijd, geslacht, enzovoorts.

Wat betekent de AI regulering in de praktijk?  

Dit betekent onder andere dat bedrijven geen biometrische systemen mogen maken op basis van ‘gevoelige kenmerken’. Ze mogen ook geen gezichten scrapen van andere platforms met als doel om een gezichtsherkenningsdatabase te maken. Ook AI die menselijk gedrag kan manipuleren of die misbruik maakt van de kwetsbaarheden van mensen is verboden. Men mag ook geen systemen maken die emoties herkennen in scholen of werkplekken, die sociale scores geven of die voorspellend politiewerk doen. De politie zelf krijgt daarnaast duidelijke kaders binnen het inzetten van kunstmatige intelligentie. Zij mogen geen biometrische identificatiesystemen gebruiken, alleen in speciale gevallen, maar daarvoor moeten ze een uitgebreide uitleg indienen. Denk bijvoorbeeld aan gevallen zoals een vermiste persoon of een terroristische dreiging. Ten slotte staat in de AI Act dat men afbeeldingen en video’s die met AI zijn gemaakt ook duidelijk moeten bestempelen als ‘AI-content’, zodat gebruikers weten dat het niet echt is. Dit natuurlijk om deepfakes en dergelijke tegen te gaan.  

Wanneer gaat de nieuwe AI-wet in?  

De nieuwe regulering van AI gaat gefaseerd ingevoerd worden, dus niet in één keer. Hier gaat dus nog wat tijd overheen. In mei publiceert het Parlement de definitieve wet pas en daarna duurt het nog een half jaar voordat het verbod op onacceptabele AI-systemen ingaat. In 2025 gaan de regels voor generatieve AI-systemen, zoals ChatGPT en Midjourney, pas in. Ten slotte gaan in 2026 de laatste regels in. Systemen met een hoog risicoprofiel zijn dan verplicht om een mensenrechtentoets te ondergaan, zodat men zeker weet dat het systeem niet discrimineert en geen vooroordelen toepast. Bedrijven die de AI-wet overtreden, kunnen enorm hoge boetes krijgen, die op kunnen lopen tot 35 miljoen euro.  


Nieuwe uitdagingen op het gebied van intellectueel eigendom door de komst van AI  

Er zijn een hoop gebieden waarop er nieuwe uitdagingen zijn ontstaan door de komst van kunstmatige intelligentie:  

Content creatie

We gebruiken AI steeds vaker voor het genereren van creatieve content, zoals afbeeldingen, teksten of video’s. De vraag die nu steeds meer opkomt is bij wie de auteursrechten liggen bij content die door AI is gemaakt. Is dat de maker van het AI-programma, degene die de opdracht geeft aan de AI of de AI zelf? 

Merkrechten 

AI kan in principe ingezet worden voor het maken van namaakproducten van bepaalde dure merken. Merken moeten momenteel dus erg opletten dat er geen imitatie producten op de markt zijn van hun merk. Dit kan immers het imago van hun merk aantasten, bijvoorbeeld als de kwaliteit niet goed is en mensen er wel vanuit gaan dat de producten echt van dat merk zijn. 

Auteursrechten 

AI ontwikkelt zichzelf steeds sneller door, waardoor het binnenkort waarschijnlijk in staat is om auteursrechtelijk beschermde werken te kopiëren. Dit betekent dat AI mogelijk inbreuk maakt op de auteursrechten van kunstenaars en auteurs. Zo wordt het ook lastiger om te achterhalen wie nu de eigenaar is van een bepaald werk. Dit kan in veel branches voor problemen zorgen op het gebied van intellectueel eigendom, zeker in creatieve beroepen waar AI wordt gebruikt.

Octrooirecht 

Als je iets uitvindt, kun je hier een octrooi voor indienen. Zo claim je in principe de rechten van iets dat jij bedacht hebt en bescherm jij jouw uitvinding tegen mensen die het idee willen ‘stelen’. Inmiddels zijn er al een hoop AI-gerelateerde octrooien ingediend. Dit is echter niet zo simpel als het misschien lijkt. Er ontstaan snel juridische geschillen op het gebied van octrooirecht in verband met AI. Zeker als het gaat om bepalen wie de uitvinding nu echt heeft gedaan en of een uitvinding wel nieuw en innovatief genoeg is om een nieuw octrooi in te dienen. 

Het klonen van stemmen  

Je hebt het vast al wel eens voorbij zien komen: een video waarin een nummer gezongen wordt door een bepaalde acteur of zelfs een niet-bestaand persoon. Dit is gemaakt door de stem te klonen met behulp van AI. Erg leuk als het wordt gebruikt voor entertainment, maar er kan ook veel schade mee aan worden gericht. Zo wordt het stemklonen regelmatig ingezet voor fraude. Daarnaast kan stemklonen een inbreuk op auteursrecht veroorzaken, afhankelijk van hoe het wordt ingezet. 

Beschermen van gegevens  

AI-systemen hebben gegevens nodig om informatie te vergaren en om te leren. Er is al wel eens gebleken dat dit een inbreuk van privacy van gebruikers als gevolg kan hebben. Wanneer jij persoonlijke gegevens opgeeft in een gesprek met een AI-bot, gebruikt de AI deze gegevens dus ook om te leren. Inmiddels zijn er regels hierover opgenomen in de AVG.  

De oplossing: Nieuwe wetgeving  

De enige oplossing voor deze nieuwe uitdagingen is het implementeren van nieuwe wetgeving rondom het gebruik van AI. Het is belangrijk dat we ethische richtlijnen opstellen om zeker te weten dat AI goed gebruikt wordt op het gebied van Intellectueel Eigendom. De rechten van zowel consumenten als makers moeten hierin worden beschermd. Het is duidelijk dat we nog erg op zoek zijn naar een goede balans tussen het innoveren met AI en het beschermen van privacy en rechten. Er kan veel goeds worden gedaan met AI, maar helaas ook veel slechte dingen. Denk bijvoorbeeld aan identiteitsfraude en laster. Hier moeten duidelijke regels en richtlijnen voor zijn in onze wetgeving, zodat men ontmoedigd wordt om AI in te zetten voor onethische doeleinden.  


AI ziet aan het brein om welk geslacht het gaat

Onderzoekers begonnen onlangs met het voeden van hersenscans aan een AI. Ze merkten al snel dat de AI weldegelijk kon onderscheiden of de hersenscan bij een man of bij een vrouw hoorde. Dat geeft een hoop nieuwe informatie, want het bevestigt dat er een verschil is in het brein tussen mannen en vrouwen. Het blijkt dat sommige delen van de hersenen helderder worden weergegeven als het om een vrouw of man gaat. AI wist in 95% van de gevallen het juiste geslacht aan te geven bij de bewegende hersenscans. Een van de verschillen blijkt het netwerk waarmee we over onszelf denken te zijn. Maar ook het gedeelte van de hersenen dat we gebruiken om te leren en wat bepaalt hoe we reageren op een beloning werkt anders bij vrouwen en mannen. Dit zijn ook juist de gedeelten van onze hersenen die vaak aan de psychiatrie worden gelinkt. Stoornissen blijken in deze gedeelten van de hersenen namelijk de meeste problemen te veroorzaken.  

Wat kunnen we met die nieuwe informatie?  

Die informatie is natuurlijk erg waardevol, maar wat kunnen we er nu echt mee doen? Onderzoekers gaan proberen deze informatie in te zetten voor het aanpakken van psychische en neurologische problemen die gebonden lijken te zijn aan geslacht. Het is een uitspraak die we maar al te vaak doen: hersenen van mannen en vrouwen werken gewoon anders. Dat blijkt nu dus ook echt zo te zijn. Waarschijnlijk is het pas een klein deel van dit hele onderwerp dat nu naar boven is gekomen dankzij AI. Wetenschappers verwachten nog veel meer te weten te kunnen komen over de verschillen tussen het brein van een vrouw en een man. Als we beter begrijpen wat er in het brein van een vrouw en man gebeurt en welke connecties er worden gemaakt, is dit erg waardevol voor de medische wereld.  

Conclusie  

Eigenlijk weten we dus nog helemaal niet zoveel, afgezien van het feit dat kunstmatige intelligentie in 95% van de gevallen een vrouwenbrein van een mannenbrein kan onderscheiden. Wetenschappers zullen het hier echter niet bij laten zitten, want verder onderzoek kan nog veel waardevollere informatie aan het licht brengen. We zijn benieuwd hoe dit onderzoek zich verder gaat ontwikkelen!